2012-12-20

Јавно предузеће за планирање и уређење простора „Паланка развој„ Смедеревска Паланка

Обавља делатности 
 • у области планирања и уређења простора, стручне послове урбанистичког планирања, 
 • пројектовања и уређења простора и насеља.
Врши све техничке, правне, финансиске, административне и друге стручне послове ради реализације Програма уређење грађевинског земљишта и остале послове за потребе оснивача, Скупштине општине Смедеревска Паланка.

 Подаци из АПР:

 • Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ПАЛАНКА РАЗВОЈ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
 • Статус: Активно привредно друштво
 • Матични број: 17014145
 • Правна форма: Јавно предузеће
 • Седиште: Општина: Смедеревска Паланка 
 • Место: Смедеревска Паланка 
 • Улица и број: I Српског устанка 28-30
 • Датум оснивања: 08.12.1994
 • ПИБ: 101384942
 • Датум регистрације: 05.03.2005

Претежна делатност

 • Шифра делатности: 4311
 • Назив делатности: Рушење објеката
 • Остали идентификациони подаци
 • Порески идентификациони број ПИБ: 101384942

Подаци од значаја за правни промет

Текући рачуни:
 • 840-200647-72
 • 840-594641-35
 • 160-11549-58

Контакт подаци

Телефон: 026/322-001
Факс:  026/321-450
Имејл:  prazvoj@verat.net

 Законски заступници

Име и презиме: Љубиша Бркић
Јмбг/Лични број: 0111961761014
Функција: в.д. директора

Управни одбор

Председник управног одбора
Име Презиме: Иван Васиљевић
Јмбг/Лични број: 0812947761021

Члан управног одбора
Име Презиме: Милоје Радосављевић
Јмбг/Лични број: 2802961761049

Члан управног одбора
Име Презиме: Жарко Поповић
Јмбг/Лични број: 0412959710100

Члан управног одбора
Име Презиме: Радиша Величковић
Јмбг/Лични број: 0804953761019

Члан управног одбора
Име Презиме: Живорад Милојевић
Јмбг/Лични број: 2007969761019

Члан управног одбора
Име Презиме: Драгољуб Булајић
Јмбг/Лични број: 0106948761036

Члан управног одбора
Име Презиме: Зоран Јовановић
Јмбг/Лични број: 2705951761010

Члан управног одбора
Име Презиме: Миливоје Потић
Јмбг/Лични број: 1511948761023

Члан управног одбора
Име Презиме: Александар Филиповић
Јмбг/Лични број: 0405952761013

Члан управног одбора
Име Презиме: Момчило Тирнанић
Јмбг/Лични број: 1510948761027

Члан управног одбора
Име Презиме: Живомир Стевановић
Јмбг/Лични број: 3110937761016

Члан управног одбора
Име Презиме: Дејан Стојановић
Јмбг/Лични број: 2111970761016

Нема коментара:

Постави коментар

Коментари се не администрирају осим у случајевима одступања од норми уобичајене комуникације за све узрасте. У коментарима будите прецизни. Пожељно је да се потпишете али није обавезно.
Хвала на сарадњи